Voorzitter:

Janke Raap
Farebuorren 10
06 53 97 60 14

Bestuursleden:

Alie Douwes

Jan Johannes Drost

Janneke Koopmans

Klasina Veldema

Pieter Marten Hoekstra

Nies OppedijkSecretaris:
Kirsten Hout

Penningmeester:

Ronald van Dijk
Hoofdstraat 13
06 14 71 19 73

 

 
e-Mail: ac-blije@blija.nu  
 
Facebook activiteiten commissie: