Informatiebrief

30 maart 2021

Onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie Blija gelegen aan de Unemaloane 6 te Blija.

Door middel van deze brief informeren wij u graag over de geplande onderhoudswerkzaamheden op NAM gasproductie- en behandelingslocatie Blija.

Werkzaamheden
Eens in de 6 jaar wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de gehele installatie op de genoemde locatie. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit montage steigers, schoonmaken en inspecteren van delen van de installatie, leidingen controleren etc. Ter voorbereiding op de werkzaamheden worden er op de locatie een ketenpark, extra verlichting en eventuele andere faciliteiten geplaatst. Om de onderhoudswerkzaamheden veilig uit te kunnen uitvoeren wordt de gehele locatie drukvrij gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkel installatie.

Wanneer
De voorbereidende werkzaamheden starten begin april en duren tot het begin van de onderhoudswerkzaamheden op 3 mei aanstaande. Op 3 mei wordt om 7 uur de locatie drukvrij gemaakt en gaan de onderhoudswerkzaamheden van start. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de eerste helft juni afgerond en wordt de locatie weer in gebruik genomen. Hierna worden het ketenpark en andere voorzieningen afgevoerd.

De werkzaamheden worden voornamelijk in dagdienst van 07.00 tot 18.00 uur uitgevoerd. In verband met specifieke werkzaamheden wordt op aantal dagen tot 23.00 uur doorgewerkt. In principe wordt er niet tijdens het weekend gewerkt, tenzij het verloop van de werkzaamheden werken in het weekend noodzakelijk maakt.

Wat merkt u hiervan
Tijdens het project is er, in verband met aan- en afvoer van materialen, sprake zijn van extra vervoersbewegingen. Daarnaast is de locatie extra verlicht en zijn er meer medewerkers op de locatie aanwezig. Voor het druk vrijmaken wordt gebruik gemaakt van de aanwezige fakkelinstallatie en is er grotere vlam zichtbaar.  We zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en ons uiterste best doen om de eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.