Deze brief stuurden we 2 mei 2019 naar de Gemeente met een voorstel voor de groenstrook in de H. Kroesstrjitte:
Aan:
de Raad der Gemeente Noardeast Fryslân
Het College van Burgemeesters en wethouders
Postbus 13
9290 AA Kollum

Bruno de Klerk
Maria den Dulk
Klaas Andringa

H. Kroesstrjitte 13 & 15
9171 MJ Blija

Blija, 2 mei 2019

 

Dames, Heren,

In onze Hendrik Kroesstrjitte te Blije ligt een vrij groot onbestemd grasveld, het grootste gedeelte van dit grasveld wordt nu vooral gebruikt als een keurig regelmatig gemaaid honden toilet.
Een smalle strook gras achter de parkeerhaven, is echter het probleem. Door de geringe smalte én door de geparkeerde auto’s kan deze strook lastig gemaaid worden en ziet er dan niet erg fraai uit. Eén van de bewoners vond dit tot nu toe een aanuiting voor het aanzicht en maaide de strook regelmatig met zijn handmaaiertje.
Als meedenkende inwoners van Blije vonden ook wij dat deze strook niet zo’n fraai gezicht is.
En deden per 11 februari 2019 uw Gemeente een voorstel om deze strook in te richten als een insect vriendelijk bloemen- en grasstrookje. Immers, er zijn steeds meer oproepen om mee te denken hoe we de bijenstand kunnen beschermen en steeds vaker nemen overheden het voortouw om dit soort initiatieven te promoten. Ook langs autosnelwegen worden de bermen met
deze bij- en vlindervriendelijke bloemen en grassen ingezaaid. Op onze brief van 11 februari kregen we 19 februari een bevestiging dat deze brief in behandeling genomen zou worden onder zaaknummmer Z218276-2019.

En toen begon de grote stilte, wij dachten (in onze onschuld?) dat er wel actie door de Gemeente genomen zou worden en keken steeds uit naar een bericht, er vanuit gaande dat natuurlijk dit met blijschap omarmd zou woden door de Gemeente.
Zeker toen eind maart de eerste keer de maaimachine langs kwam, die ervoor zorgde dat de honden weer op een schoon veldje terecht konden, en ook omdat ze, zoals gewoonlijk de strook achter de parkeerplaatsen oversloegen. En ook de tweede keer maaien werd de strook keurig overgeslagen. We namen aan de er binnenkort wel iemand langs zou komen met een zak zaad om ons leuke
voorstel vorm te geven, maar helaas de grasstrook kreeg weer kleur van de paardenbloemen en pinksterbloemetjes en ook het gras groeide lekker door.

Begin april begon het ons toch een beetje te verbazen dat we verder niets hoorden en zijn we gaan proberen de verantwoordelijke amtenaar te spreken. Pas eind april lukte het ons contact te krijgen met Dhr. Lautenbach (vergeef ons een evenuele foutieve naam schrijfwijze).

Deze belde ons na twee dagen keurig op en zijn reactie deed ons van verbazing stilvallen. Zijn argumenten verbaasden ons in hoge mate. Dachten wij nog dat we een probleem voor de groenjongen hadden opgelost, werden onze ideeën direct naar onze groene en milieuvriendelijke jiskefet verwezen. De argumenten begrepen we niet; de strook was te smal, het was meer werk voor de Gemeente, het perkmateriaal moest afgevoerd gaan worden, het personeel moest gewoon hun werk doen en de strook meemaaien, (wat de laatse tijd niet meer kon omdat de maaiers steeds groter werden), en anders moesten ze maar met bosmaaiers aan de gang, en meer argumenten die door ons helemaal niet begrepen werden. Immers, ook op veel andere ‘smalle’ stroken wordt dit mengsel ingezaaid. Het mengsel hoeft ook maar één keer in het najaar gemaaid te worden. Ook wilde hij weten of wijzelf het strookje gingen inzaaien, en dat we het
probleem maar moesten bespreken met dorpsbelangen, misschien wilden zij wel ‘iets’ doen.

Maar tot onze verbazing kwam een dag na ons gesprek een oudere maaier langs die nu niet alleen het ‘grote’ veld maaide maar ook een poging deed de smalle strook te maaien. Dit lukte natuurlijk maar gedeeltelijk, er stond nu maar één auto geparkeerd en daar durfde de maaier niet te dichtbij te komen.Graag horen wij op korte termijn iets van u, het zaaiseizoen begint op z’n einde te lopen.

Met vriendelijke groet,
Bruno de Klerk, Maria den Dulk, Klaas Andringa

Bijlagen:

Na onze verbazing uitgesproken te hebben aan een aantal dorpsgenoten kregen we te horen dat zij ook wel te porren waren voor zo’n milieuvriendelijke oplossing in plaats van de veertiendaagse maaibeurt van kleine grasperkjes.

Wij willen graag uw mening horen over hoe u denkt dat het groen in onze Gemeente vorm gegeven kan worden en of ook u van mening bent dat we zeker er ook samen aan moeten werken dat we onze bijen en andere insecten de hoognodige mogelijkheid moeten bieden en zo ook de sterk afnemende populatie van vogels kunnen verbeteren.

Graag horen wij op korte termijn iets van u, het zaaiseizoen begint op z’n einde te lopen.

Met vriendelijke groet,
Bruno de Klerk, Maria den Dulk, Klaas Andringa

Helaas hier hebben we tot nu toe (24 maart 2021) ook nog geen reactie op gekregen

   
terug naar de kappen 2021 pagina;