Verbazing over kaalslag in en rond dorpen voormalig Ferwerderadiel

Tientallen bomen werden in Blije gekapt aan onder meer de Boatebuorren. Inwoners van Blije reageerden verontwaardigd, omdat zij er op hadden gerekend dat de bomen en struiken alleen maar flink gesnoeid zouden worden.

Ze schrokken evenwel toen mannen van de gemeente rigoureus te werk gingen met de motorzaag.

 

  Verbazing was er vooral toen bleek dat struiken waar jaren geen onderhoud aan werd gedaan, met wortel en al uit de grond gingen en met name rond het sportveld sprake is van een kaalslag. De vele vogels die in deze bomen zaten zijn nu weg, net zoals de vele andere dieren die gebruik maakten van de begroeiing zijn verdwenen, klaagde Bruno de Klerk, die er bij de gemeente op had gewezen dat de bomen aan de Hendrik Kroesstrjitte 'misschien wel eens een beetje onderhoud nodig hadden'.  

De Klerk verbaast zich er over dat meteen maar alle bomen tot de grond toe werden gezaagd. Niet alleen oude bomen die er al meer dan 30 jaar en staan zeker ook beeldbepalend waren, werden omgehaald.

Zo werd vol gens omwonenenden een behoorlijke populatie vogels en andere dieren uit hun omgeving verjaagd. De gemeente geeft aan dat de werkzaamheden een onderdeel zijn van het project Bomen in het Waddenlandschap.

  De essen waren ziek en zijn gekapt in verband met essentaksterfte. Bewoners waren hierover ingelicht, volgens de gemeente en die wijst op een herplanting dat gebaseerd is op het groenplan voor Blije en is opgesteld in samenwerking met de gemeente. De nu omgezaagde bomen worden vervangen door een snelle groeier met een brede kroon.

Wethouder Pytsje de Graaf heeft inmiddels wel aan de gemeenteraad beloofd dat er beter gecommuniceerd zal worden naar inwoners van de dorpen
Bij binnenkomst van met name Blije (links) en Wánswert valt op dat er van de ene op de andere dag tientallen bomen zijn verdwenen. Niet iedereen kon dat waarderen, maar de gemeente geeft aan dat de bomen toch echt ziek waren en op korte termijn vervangen zullen worden.
Terug naar de pagina kappen-2021         foto"s Bram Buruma