De Gemeentelijke afdeling groenbestrijding is op grote schaal bezig het groen in Blije te kappen. Bomen worden omgezaagd, struiken waar jaren niets aan onderhoud is gedaan worden nu met wortel en al uit de grond gesloopt en bomen van meer dan 30 jaar oud gaan om! Ook de vele vogels die in deze bomen zaten zijn nu weg, net zoals de vele andere dieren die gebruik maakten van de begroeing zijn verdwenen. En dat alles zonder enige communicatie of overleg met de inwoners van Blije. Veel Blijers vragen zich af wat de Gemeente nu aan het doen is. De beheerders van deze website hebben een boze brief naar de Gemeente opgesteld over deze kaalslag in ons dorp.


Reactie van de Gemeente aan de bewoners van de Voostraat en Boatebuorren

Naar aanleiding van uw klacht het volgende:
De Essen zijn gekapt in verband met de Essentak sterfte.
Dit is ook gecommuniceerd met het dorpsbelang Blije.¹

De direct aanwonenden hebben de brief in de bus gekregen welke in de bijlage is toegevoegd ².
Ook kunt u in de bijlage een herplanttekening vinden, deze is gebaseerd op het groenplan wat Blija heeft opgesteld in samenwerking met de gemeente.

Met vriendelijke groet,

Herman Annema
Werkleider wijk Ferwert
Utfiering Iepenbiere Romte
¹ Misschien ook communiceren met de direct betrokkenen? ² Er staat geen datum van verzending op de brief,
misschien na het kappen gezonden?
Terug naar de pagina 'Kappen met kappen in Blije'

Aan de bewoner(s) aan de Boatebuorren in Blija.
Onderwerp: Vervanging straat bomen

Geachte bewoner(s).

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft het voornemen om een aantal werkzaamheden te gaan uitvoeren in Blija. Deze bestaan uit het rooien en herplanten van een aantal bomen aan de Boatebuorren in Blija.

Door de afnemende vitaliteit van de bestaande bomen, is besloten om de bomen te vervangen door Ulmus ‘’Dodoens’’. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Bomen in het Waddenlandschap.
Werkzaamheden (rooien) zullen worden uitgevoerd tussen 5 en 15 maart 2021.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met H. Annema,
bereikbaar via het Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 140519

Met vriendelijke groet
J. Brouwer afdeling uitvoering

Bijgevoegd bomenplan Boatebuorren