Brochure (boekje) Brochure (printbaar) Zienswijze (boekje) Zienswijze (printbaar)

4 september: verslag Dorpsbelang over stand van zaken gesprekken met de NAM
en informatie Dorpsbelang en NAM vertegenwoordigers
Uitnodiging 4 september: verslag Dorpsbelang over gesprekken met de NAM
en informatie Dorpsbelang en NAM vertegenwoordigers
17 juni: Brief van ministerie EZ&K aan dorpsbelangen Blije e.o. als reactie op de ingezonden bezwaren (PDF)
9 mei 2019: Nota van antwoord op ingebrachte zienswijzen door Minister Economische Zaken & Klimaat (PDF)

6 juni 2019: Definitief besluit Ministerie Winningsplan gasvelden velden te Blija

7 maart 2019: Regering wijst motie van de Tweedekamer over gaswinning onder de Waddenzee af:

Kamermotie tegen gaswinning sneuvelt
Een motie van de oppositie tegen gaswinning in de Waddenzee is dinsdag gesneuveld in de Tweede Kamer. De motie, ingediend door SP-Kamerlid Sandra Beckerman, bepleitte een directe stop op alle winningsplannen voor gas in de Waddenzee. Tijdens een debat vorige maand leek hier in de Tweede Kamer al geen meerderheid voor te zijn. Het kabinet-Rutte III sprak in het regeerakkoord slechts een stop af op nieuwe winningsvergunningen. 'Oude' vergunningen kunnen nog in procedure komen.

aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische conventionele frackoperaties
Zienswijzen en reacties op Ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN BLIJA’
LC, 3 april 2019: Plannen voor landelijk loket schadeafhandeling kleine velden
19 februari 2019: Verslag van indienen Zienswijze aan Ministerie van EZK
Zienswijze waddenvereniging en verslag van bezoek aan Tweedekamer commisie AZK
Kijk voor ( Oudere) informatie en verslagen hier: