Nu in heel MFA:
 

Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp in het Noorden van Friesland met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.
Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

 


Kaatsen 2018, informatie en het schema voor Blije
Het verslag van de Ledenvergadering  van 13 april 2018
Verslagen bestuur Ver. Dorpsbelangen Blije e.o., maart 2018
Uitbetaling obligaties MFA (kijk hier voor de nummers)2 mei 2018; Postmuspartij senioren, Pearkekeatsen

     

Zondag 20 mei was de eerste kaatspartij voor senioren.
Onder een lekker warm zonnetje en onder veel publieke belangstelling werd er weer enthousiast en met een behoorlijk fanatisme gespeeld op vele velden.

Ook de Agnes Ferwerda Pedicure jeugdpartij, die eigenlijk ingepland stond voor woensdag 16 mei, werd vandaag gespeeld door de ouder jeugd.

 

Winnaars bij de jeugd:
Winnaars Postmus Pearkekeatsen