Conclusies enquête woonvisie Blije
November 2020


In oktober is er in Blije huis aan huis een enquête verspreid om inzicht te krijgen in de woonvraag die er speelt. Daarnaast is de enquête via de dorpswebsite en social media ook breder gedeeld om zo ook een beeld te krijgen van mogelijke importbewegingen richting Blije.

Aantal ingevulde enquêtes
Er zijn 128 enquêtes ingevuld. Alle 4 de leeftijdscategorieën (15-25 jaar 12,5%, 25-45 jaar 37,5%, 45-65 jaar 26,6% en 65 jaar en ouder 23,4%) zijn daarin vertegenwoordigd.

Verhuisplannen
39,1% (ca. 50 mensen) geeft aan verhuisplannen te hebben.
21% (27 mensen) geeft aan zelfs binnen 5 jaar te willen verhuizen.
Van die 27 mensen zitten 19 mensen in de categorieën tot 45 jaar.
7 mensen geven aan naar een andere plaats te willen verhuizen.

Verhuisredenen
12,5% wil zelfstandig gaan wonen
14,8% wil verhuizen om gezondheids- en/of zorgredenen
14,1% wil verhuizen omdat de huidige woning niet meer aan de wensen voldoet (o.a. gezinssamenstelling veranderd)

Vraag naar
30 mensen zijn op zoek naar een bestaande koopwoning
11 mensen naar een nieuwbouw koopwoning
18 mensen hebben het liefst een kavel waarop zij zelf kunnen bouwen
9 mensen zijn op zoek naar een nieuwe huurwoning. Dit zijn met name 65+ers.

Natuurlijke doorstroom
30 mensen in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder hebben de enquête ingevuld. Daarvan hebben 5 mensen verhuisplannen, waarvan 4 binnen nu en 2 jaar. Dit betekent dat er van ‘natuurlijke doorstroom’ de komende jaren onvoldoende sprake is. Deze mensen geven allen aan dat de verhuisplannen zijn vanwege gezondheidsredenen. Ze willen ook allen binnen Blije verhuizen en bij voorkeur een levensloopbestendige woning gaan huren.

Waarom Blije
De fijne en gemoedelijke sfeer van het dorp Blije maakt dat de mensen voor Blije kiezen en hebben gekozen. Ook de mooie omgeving en omdat vrienden/familie hier wonen en omdat de ‘roots’ hier liggen zijn redenen om in Blije te (blijven) wonen.

Genoemde kansen
Het moge duidelijk zijn dat het wenselijk is dat er meer aanbod van woningen komt in Blije. Kiezen voor ambitie en adequaat reageren op de woonvraag die nu zichtbaar is kan helpen om een gezonde toekomst voor het dorp Blije te garanderen. Het gevoel heerst dat Blije nu aan de beurt is qua woonprogramma. Het dorp Blije zou hierbij graag een proactieve houding van de gemeente zien en die daarnaast initiatieven vanuit de mienskip ondersteunt.

Tot slot
Uit de opmerkingen komen ook frustratie naar voren en dan hebben de mensen het over de voormalige gymzaal aan De Terp, het voormalige schoolgebouw aan de Farrewei en panden/ terreinen in particulier bezit die het straatbeeld er niet mooier op maken.